تبلیغات
ی ادم خیلی خاص - مطالب مرداد 1396

و گاهی در غیاثی ناهمگون بین انسان و حیوان گم میشوم و سرگبجه میگیرم...از برتری هایی که با انسان داده ان اما من....هنوزم که هست سگ را از برخی انسان ها باوفاتر میدانم...اخر سگ گله مان با تکه نانی عمری را به دنبالم در کوه و صحرا می دوید..بی وقفه و بدون ذره ای خیانت...اما به شرافتم قسم انسان هایی را دیدم که دستی را که به انها روزی میداد گاز میگرفتند ای تنهایی کجایی..رفیق وفادار همیشگی که تو برایم از هر کسی بهتری...حال بعد از چندین سال میفهمم چرا انکس که در نظرم بد جلوه میکرد عمری را با سگ گذراند و بعد از از بین رفتن سگش گریه و ماتم گرفته بود گویی عزیز ترین کسش از دست رفته باشد....شاید من ان زمان عقلم کامل نبود...که نتوانستم وفاداری سگ و بی وفایی انسان را ببینم...عیسی ذاکری...22 مرداد 96
تاریخ : سه شنبه 31 مرداد 1396 | 08:13 ق.ظ | نویسنده : مسیح .............. | نظرات

سلام من دوباره اومدم....اهای بچه ها پس شما کجایین؟؟؟
تاریخ : یکشنبه 29 مرداد 1396 | 12:39 ق.ظ | نویسنده : مسیح .............. | نظرات