ی ادم خیلی خاص " چای " ... چه بهانه " عاشقانه " ... خوبیست ... برای ... کمی با " تو " نشستن ... http://issazakeri.mihanblog.com 2019-08-19T12:13:48+01:00 text/html 2019-04-06T21:12:00+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. ی چیزی شبیه دوست داشتن http://issazakeri.mihanblog.com/post/330 <p>ی چیزی شبیه دوست داشتن زندگیمو گرفته... </p> <p>نمیدونم چیه... </p> <p>کاش میشد ی مدت نباشم... </p> <p>چقد اذیت میشم وقتی ادم هایی دور و برم هستن که تفاوت دارن با من... </p> <p>من اصن دیدم با اینا فرق داره....کاش میشد دوست داشتن رو به زبون اورد... </p> <p>تا بی خبرا بفهمن که ی سال دیونه یکی از ادمای این شهرم </p> text/html 2018-11-26T21:37:00+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. برگشت به زندگی http://issazakeri.mihanblog.com/post/329 <p>دوباره برگشتم به زندگی...با ورود دوباره به دانشگاه بعد 2 سال سخت زندگی داغون سربازی...و البته بیکاری بعدش... </p> text/html 2018-07-22T17:15:00+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. زبون دراز... http://issazakeri.mihanblog.com/post/327 <p>زبون دراز text/html 2018-07-16T13:47:00+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. شاد و شاد و شاد...... http://issazakeri.mihanblog.com/post/326 <p>خوشحالم....شادم....بیش از حد....برا خودم ن ها....برا زبون دراز....که الان خوشبخته....داره زندگی میکنه...کنار شوهرش....خب خداروشکر کسی که ارزوی خوشبختی شو داشتم خوشبخت شد.....خیلی سخته که نمیتونم اسم واقعی زبون درازو داد بزنم...ولی خب زبون دراز ززززززززززززرزز...خیلی خوشحالم برات....شرمنده ام بابت تموم قضاوت های اشتباهی که راجبت انجام دادم....ولی خب دوری تو خیلی سخت بود خیلیییییی بخدا ......ممنون که دوباره برگشتی.....ممنوننننننن....امیدوارم همچنان این دوستی بینمون بمونه....تا روزی که زنده ام....انشاالله اخرین پیاممون میشه روزی که دیگ من زنده نباشم </p> text/html 2018-07-16T13:36:00+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. ی حس مبهم بین بودن و نبودن.... http://issazakeri.mihanblog.com/post/325 <p>ی حس مبهم دارم مث بودن و نبودن....مث زنده بودن و نمردن....مث....وای چرا اینجوره اخه....ن میدونی هست....ن میدونی نیست....یکی ک میگه هست اما نیست....معلومم نیست کجاست....یا من ربات هستم....یا اون ربات.... </p> text/html 2018-07-14T06:59:00+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. خسته http://issazakeri.mihanblog.com/post/324 <p>خسته از تموم ادم هایی که بی دلیل میان تو زندگیت و یهو میرن....خسته از تمام واقعیت های مجازی ..خسته از تموم ادم هایی که تا میفهمن بهشون نیاز داری گم میشن .... </p> text/html 2018-07-09T19:10:00+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. خوشحالی یعنی...... http://issazakeri.mihanblog.com/post/323 <p>خوشحالی یعنی برگشتن ی دوست قدیمی....یعنی برگشتن زبون دراز عزیز text/html 2018-06-28T15:00:21+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. سربازی http://issazakeri.mihanblog.com/post/322 حدود 20 روز دیگ مونده این سربازی لعنتی تموم بشه بعد 2 سال آزگار بدبختی و سیاهی.....حالم خیلی بده خیلی زیاد.....نگرانم بخاطر مارالی که یهو رفت و غیب شد.....و دل درب و داغون من که هنوز چشم انتظار ماراله.....ای خدا ینی چی سرش اومده....کاش جرات داشتم بهش پیام بدم...... text/html 2018-05-08T10:52:00+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. ارامش خیال http://issazakeri.mihanblog.com/post/321 <p>دلم امروز خیلی اشوبه....الان دیگ مطمئنم اتفاقی واسه مارال افتاده اخه هیچ وقت سابقه نداشت این همه مدت نیاد وبلاگ بهم سر بزنه....نمیدونموچکار کنم...ن شماره ای دارم ازش ن.....اصن نمیدونم ب چی فکر کنم....به خدمت سربازی کوفتی ک هر روز باید برم....به مارال....ب دندون درم....به دو ماه دیگ ک قراره خدمت تموم بشه... </p> text/html 2018-05-07T16:18:00+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. دیونه بازی... http://issazakeri.mihanblog.com/post/320 <p>دلم تنگ شده...میخام دیونه بازی دربیارم...ی خرده هیجان شاید لازمه واسم....خسته شدم از پادگان...پوتین..لباس نظامی...نبودن مارال و....ای خدا...کی تموم میشه این کابوس لعنتی </p> text/html 2018-05-07T00:59:00+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. هوای تو http://issazakeri.mihanblog.com/post/319 <p>وای خدا کجایی پس....منو بگو ب هوای تو همش چشمم ب این وبلاگ کوفتیه </p> text/html 2018-04-16T13:35:00+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. رفتن http://issazakeri.mihanblog.com/post/318 <p>رفتنی میره...ادم باید عاقل باشه خودش....اه...اخه چقد باید هی بیام ب این وبلاگ لعنتی نگاه کنمو مارال نیومده باشه ها؟؟چقد سخته وقتی تنها دلخوشی ادم ی دوست داشتن مجازیه </p> text/html 2018-04-03T18:15:00+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. عشقم مارال http://issazakeri.mihanblog.com/post/317 <p>سلام عشق جانم....خوبی دردت ب جونم!؟؟!کجایی!؟چ خبرا عزیز دلم....13 کجا رفتی!؟کلا عید کجا رفتی!؟وای مارال فدات بشم من چقد تو خوبی....ارامش بخشی بخدا...دلم برات ی ذره شده دوست دارم ببینمت و اشنیاق به دیدن تو لحظه به لحظه تو وجودم بیشتر میشه بخدا....امیدوارم زودتر ببینمت....به امید روزی که با ذوق و شوق به سمت تو بیام </p> text/html 2018-04-01T15:37:00+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. چهارراه http://issazakeri.mihanblog.com/post/316 <p>مردیست چهل و پنج ساله، </p> <p>ارام و موقر </p> <p>نگاهش پر است از حرفهای نگفته. </p> <p>از دوسال عاشقی میگوید و یك قهر یك شبه؛ </p> <p>"تا یك هفته از هم بی خبر بودیم تا اینكه احساس كردم یك دنیا حرف عاشقانه در گلویم گیر كرده..تلفن را برداشتم و قراری تازه گذاشتیم. درست سر چهارراه..از دور می امد.. </p> <p>خندیدم ، او هم خندید.. </p> <p>كه یكباره اتوبوس خط واحد ....و دیگرهمه چیز تمام." </p> <p>اشك میریزد و ادامه می دهد؛ </p> <p>"بیست سال است حرفها در گلویم مانده </p> <p>بیست سال است از تمام اتوبوس های خط واحد متنفرم.. </p> <p>بیست سال....." </p> <p>اگر حرف عاشقانه ای در گلویتان مانده رهایش كنید، </p> <p>اتوبوس های خط واحد بوق نمیزنند..!! </p> text/html 2018-04-01T12:08:00+01:00 issazakeri.mihanblog.com مسیح .............. منظور http://issazakeri.mihanblog.com/post/315 <p>سلام...مارال عزیز منظورم از اینکه نمیدونم الان با کی هاست این بود ک نمیدونم الان در چ وضعیتی هستی...و با چه افرادی(خونواده و فامیل)داری میچرخی....فقط همین...منظوری نداشتم....شرمنده باز زود قضاوت کردم و از قضیه کامپیوتر خبر نداشتم </p>